Yeminli Tercüme Bürosu nedir? Nasıl kurulur?

 

"Yeminli Tercüme Bürosu" nedir? Nasıl Kurulur?

Yeminli Tercüme Nedir?

Türkiye’de Çevirmenlik Yasası ne yazık ki olmadığı için tercümanlar; Noterlik Kanunu uyarınca Noterliklerden sanki noterde çalışan bir personel gibi Yemin Tutanağı / Zaptı tanzim ederek çalışmaktadırlar.

Bu tercümanlar yalnızca yemin tutanağını aldığı noterde geçerli olmak üzere “Yeminli Tercüman” olarak işlem yapabilmektedirler. Tek bir noterden alınan tutanak tüm noterliklerde geçerli değildir. Birden fazla noterden yemin tutanağı çıkartılabilmektedir.

Yeminli Tercüman olmak için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya yabancı ise Türkiye’de yasal çalışma izni olması, Mütercim-Tercümanlık ya da bir üniversitenin yabancı dil bölümünden mezun olması, veya dil bildiğini kanıtlayan Dil Sertifikaları, KPSS yada TOEFL gibi belgelerle birlikte çevirilerini tasdik ettirmek istediği Noterlik Dairesine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Noter belgelerinizle birlikte sizin dil bildiğinize kanaat getirdiğinde, eğer isterse (mecburiyeti yoktur) size yemin tutanağı  (Yemin Zaptı) düzenler.

Yeminli Tercümanlık Hizmeti verilmesi için sadece bu noterde yaptıkları tercümeye tutanaktaki aynı imzayı atarak yapılan tercümenin onaylanması ile mümkündür.

Türkiye’de Noterlikten alınan yemin tutanağı (Yemin Zaptı) tüm kamu kurumlarında geçerli yada yeterli değildir. Örneğin Tapu’da çevirmenlik, Mahkemelerde çevirmenlik yapabilmek için Adalet Bakanlığının Adliyelerde açtığı Tercüman Başvurusunda bulunmak, gerekli kriterleri yerine getirmek ve akabinde uygun görülen tercüman adayı olarak yemin törenine katılıp belgenizi almanız gerekmektedir. Böylelikle başvuru yılınızda Tapu ve Mahkemelerde çevirmenlik yapabilirsiniz.

 

Yeminli Tercüme Bürosu

TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu ile TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğinin çalışmalarının sonucu olarak; Yeminli Teminli Tercüme Bürosu yetkisi ile üyelerin; tüzüğün 4. maddesine istinaden, kural ve kaideleri yerine getiren, işletmesi adına Yemin Taahhüt Beyanını noter huzurunda imzalayıp gönderen üyelere çeviri işletmesi bilgilerine istinaden Yeminli Tercüme Bürosu yetkisi verilir.

Ancak bu işlemi yapan tüm tercümanlar; Yeminli tercüme bürosu yetkisi alabilirler.

Bunun dışında herhangi bir kurum veya kuruluştan yemin zaptı veya yemin tutanağı tanzim edilmesi, üniversitelerde mütercim tercümanlık bölümü mezunu olması bu işlem için yeterli değildir.

Bu yetkiye sahip olmayan, yetki belgesi bulunmayan ve yeminli tercüme bürosu olarak kendilerini tanıtan kişi veya kuruluşlar yasa dışı olarak haksız rekabete yol açmakta ve tüketici hakları kanununu ihlal ederek yanıltıcı bilgi ifşa etmektedir.

Yemini tercüme bürosu olabilmek için TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonundan veya TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

"Yeminli Tercüme Bürosu" diyerek bu yetkiye sahip olmayan kişi ve kuruluşların hak mahrumiyetlerine uğramamaları için iyi araştırma yapmaları önerilir.

Dr. Ahmet VAROL

www.tuced.org.tr

www.tucef.org.tr

"Yeminli Tercüme Bürosu" nedir? Nasıl Kurulur?

Yeminli Tercüme Nedir?

Türkiye’de Çevirmenlik Yasası ne yazık ki olmadığı için tercümanlar; Noterlik Kanunu uyarınca Noterliklerden sanki noterde çalışan bir personel gibi Yemin Tutanağı / Zaptı tanzim ederek çalışmaktadırlar.

Bu tercümanlar yalnızca yemin tutanağını aldığı noterde geçerli olmak üzere “Yeminli Tercüman” olarak işlem yapabilmektedirler. Tek bir noterden alınan tutanak tüm noterliklerde geçerli değildir. Birden fazla noterden yemin tutanağı çıkartılabilmektedir.

Yeminli Tercüman olmak için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya yabancı ise Türkiye’de yasal çalışma izni olması, Mütercim-Tercümanlık ya da bir üniversitenin yabancı dil bölümünden mezun olması, veya dil bildiğini kanıtlayan Dil Sertifikaları, KPSS yada TOEFL gibi belgelerle birlikte çevirilerini tasdik ettirmek istediği Noterlik Dairesine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Noter belgelerinizle birlikte sizin dil bildiğinize kanaat getirdiğinde, eğer isterse (mecburiyeti yoktur) size yemin tutanağı  (Yemin Zaptı) düzenler.

Yeminli Tercümanlık Hizmeti verilmesi için sadece bu noterde yaptıkları tercümeye tutanaktaki aynı imzayı atarak yapılan tercümenin onaylanması ile mümkündür.

Türkiye’de Noterlikten alınan yemin tutanağı (Yemin Zaptı) tüm kamu kurumlarında geçerli yada yeterli değildir. Örneğin Tapu’da çevirmenlik, Mahkemelerde çevirmenlik yapabilmek için Adalet Bakanlığının Adliyelerde açtığı Tercüman Başvurusunda bulunmak, gerekli kriterleri yerine getirmek ve akabinde uygun görülen tercüman adayı olarak yemin törenine katılıp belgenizi almanız gerekmektedir. Böylelikle başvuru yılınızda Tapu ve Mahkemelerde çevirmenlik yapabilirsiniz.

 

Yeminli Tercüme Bürosu

TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu ile TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğinin çalışmalarının sonucu olarak; Yeminli Teminli Tercüme Bürosu yetkisi ile üyelerin; tüzüğün 4. maddesine istinaden, kural ve kaideleri yerine getiren, işletmesi adına Yemin Taahhüt Beyanını noter huzurunda imzalayıp gönderen üyelere çeviri işletmesi bilgilerine istinaden Yeminli Tercüme Bürosu yetkisi verilir.

Ancak bu işlemi yapan tüm tercümanlar; Yeminli tercüme bürosu yetkisi alabilirler.

Bunun dışında herhangi bir kurum veya kuruluştan yemin zaptı veya yemin tutanağı tanzim edilmesi, üniversitelerde mütercim tercümanlık bölümü mezunu olması bu işlem için yeterli değildir.

Bu yetkiye sahip olmayan, yetki belgesi bulunmayan ve yeminli tercüme bürosu olarak kendilerini tanıtan kişi veya kuruluşlar yasa dışı olarak haksız rekabete yol açmakta ve tüketici hakları kanununu ihlal ederek yanıltıcı bilgi ifşa etmektedir.

Yemini tercüme bürosu olabilmek için TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonundan veya TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

"Yeminli Tercüme Bürosu" diyerek bu yetkiye sahip olmayan kişi ve kuruluşların hak mahrumiyetlerine uğramamaları için iyi araştırma yapmaları önerilir.

Dr. Ahmet VAROL

www.tuced.org.tr

www.tucef.org.tr

Yetkili Kişi :
Adres :
Tel :
GSM :
Fax :
E-Mail :

İletişim Formu

Gönder